Hafıza Eğitimi

Hafıza eğitimi; hafıza ve öğrenme teknikleri eğitiminin bir arada sunulduğu bir öğrenme paketidir.

Bu paketimizde öğrencilerimize hafıza tekniklerini öğretiyor, öğrenme ve hafıza sürecinde “kişiye özgü öğrenim” i öğretmeyi ve uygulamayı amaçlayıp hafızaya hızlı ve kolay bir şekilde kodlamayı
öğretmeyi hedefliyoruz.

Hafıza Eğitmenliği Eğitiminin Amacı

 • Daha hızlı ve akılda kalıcı ezberleme ve hafızaya alma
 • Kodlayarak hafıza ve hatırlama tekniklerinin öğrenilmesi ve öğretme becerisi kazandırma
 • Hafıza teknik ve yöntemlerinin aktif olarak kullanmaya başlanılmasını sağlama
 • Öğrenme ve süreçlerinin öğrenilmesi
 • Kişinin kendine uygun öğrenme yöntemi belirlenmesi

 
Hafıza Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?
Hafıza eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır.
 
Hafıza eğitimi Eğitim Programının Süresi Ne kadardır?
Hafıza eğitimi sertifika programı 12-14 saattir. 
 
Hafıza Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Öğrenci ve öğrenci adayları (en az 4. sınıf öğrencileri)
 • Öğrenme sürecini daha akılda kalıcı şekilde gerçekleştirmek isteyenler
 • Hafızasını ve zihnini daha aktif kullanmak isteyenler
 • Başarılarını daha yükseklere çıkarmak isteyenler
 • En iyi öğrenme yöntemini bularak kişiye özel öğrenme yöntemini kullanmak isteyenler
 • Aynı sürede daha hızlı ve daha akılda kalıcı çalışarak rakiplerine üstünlük sağlamak isteyenler

Hızlı Okuma Eğitimi

Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?
Anlayarak hızlı okuma; okuma hızının en az 3 katına çıkarılmasının öğrenilmesi eğitimidir.

Bu eğitimde danışan, en az %300 okuma ve anlama artışının nasıl yapacağını öğrenir ve anlayarak hızlı okuma seviyesine gelir.

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitiminin Amacı

 • Okuma hızının en az 3 katına çıkarılması ve bunun nasıl yapılacağının öğrenilmesi
 • Daha hızlı ve akılda kalıcı öğrenme becerisi kazanmayı sağlama
 • Kişinin kendine uygun okuma tekniklerini belirlemesi

 
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?
Anlayarak hızlı okuma eğitimi uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır.
 
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim Programının Süresi Ne Kadardır?
Anlayarak hızlı okuma sertifika programı 10-12 saattir. 
 
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Anlayarak hızlı okuma öğrenmek isteyenler
 • Öğrenci ve öğrenci adayları (En az ilkokul 4. Sınıf)
 • Öğrenme sürecini daha akılda kalıcı şekilde gerçekleştirmek isteyenler
 • Anlayarak hızlı okuyarak dakikada 300 kelimenin üzerine çıkmak isteyenler
 • Hafızasını ve zihnini daha aktif kullanmak isteyenler
 • Başarılarını daha yükseklere çıkarmak isteyenler
 • Aynı sürede daha hızlı ve daha akılda kalıcı çalışarak rakiplerine üstünlük sağlamak isteyenler

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Öğrenmeyi Öğrenme Nedir?

Öğrenmeyi öğrenme eğitimi hızlı okuma, hafıza ve öğrenme teknikleri eğitiminin bir arada sunulduğu bir öğrenme paketidir.

Öğrenme sürecinde "kişiye özgü öğrenim" sürecinin öğretilmesi ve uygulanması amaçlanır.

Öğrenmenin hızlı ve kolay bir şekilde kodlanması süreçlerinin öğrenilmesi hedeflenir.

 

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitiminin Amacı

 • Yaşam boyu öğrenenler, öğrenciler, öğretmenler için 3 eğitim bir arada
 • Daha hızlı ve akılda kalıcı öğrenme
 • Okuma hızı 3 kata kadar artması
 • Hafıza teknik ve yöntemlerinin aktif olarak kullanılmaya başlanması
 • Öğrenme ve süreçlerinin öğrenilmesi
 • Kişinin kendine uygun öğrenme yöntemi belirlenmesi 

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitiminin Amacı Nedir?

Zaman; geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan bir kaynaktır. Bu eşşiz kaynağın ne kadar etkin kullanıldığı ise insanların kendilerini ve çevrelerini ne kadar geliştirebildiklerini ve de gerçekleştirebildiklerini belirleyen en önemli unsurdur.

Zamanı yönetebilme becerisine ne ölçüde sahip olup olmadığınızı belirlemeyi, zamanı yönetmede size engel olabilecek faktörleri ortadan kaldırarak zamanı nasıl daha etkili kullanabileceğinizi göstermeyi amaçlıyoruz.

Doğru zaman yönetimi sayesinde iş ve özel yaşantınızda daha az stresli, daha huzurlu ve daha planlı hale gelmenizi sağlıyoruz.

Zaman Yönetimi Eğitimi 

 • Zamanın önemini kavramak
 • Etkin zaman yönetimini hayata geçirebilmek
 • Zamanın içinde ve dışında süreçlerini öğrenmek
 • Vazgeçme ve erteleme alışkanlığını yeniden çerçevelendirmek
 • En doğru ve verimli zamanları tespit etmek

 

Zaman Yönetimi Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

Zaman yönetimi eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. 

 

Zaman Yönetimi Eğitim Programının Süresi?

Zaman yönetimi sertifika programı 10-12 saattir. 

 

Zaman Yönetimi Eğitimine Kimler Katılabilir

 • Zamanın önemini anlamak ve etkin zaman yönetimi yapmak isteyenler
 • Timeline - Zaman çizgileri konusu da dahil zaman yönetimi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler
 • Kendi verimli zamanlarını keşfetmek isteyenler
 • Zaman hırsızlarını tespit etmek isteyenler

Öğrenci Koçluğu Hizmeti

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır. İlk hedefimiz öğrencinin o sınavdan başarılı olmasını sağlamaktır. 

Teknik ve motivasyon konuları da dahil edilerek öğrencinin bilgi bütünlüğünün sağlanması hedeflenir.

Öğrenci Koçluğu Hizmeti Nedir?

Öğrenci koçluğu hizmeti; öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci Koçluğu Hizmetinin Amacı?

 • Öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesinin sağlanması
 • Öğrencilere profesyonel koçluk hizmeti verilmesi
 • Hızlı okuma, hafıza, öğrenme, motivasyon gibi konularda eksikliklerin tamamlanması
 • Öğrencinin sene sonuna kadar takip edilmesi
 • Öğrencinin kendine uygun hedefler seçmesi
 • Öğrencinin güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlaması
 • Etkin çalışmayı öğrenmesi
 • Okul başarısını arttırmayı

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimi Nedir?

İletişim; beden dili, ses tonu ve kelimelerinin yanı sıra kişinin hem kendisi hem de başkaları ile iletişimini kapsar.

Bilinç ve bilinçaltı düzeyde iletişime geçebilme ve ikna süreçlerini barındırır.

Beden dili ve göz erişim ipuçlarını anlayabilme, kişilik analizi yapabilme yeteneği kazandırır.

 

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimin Amacı

 • Kişilerin iletişimlerini yönetebilmesi
 • İletişim sorunlarını çözebilme ve sonuç odaklı iletişime geçebilme
 • Beden dili, dil kalıpları ve iletişim ilkeleri gibi konuların sonucunda ikna kabiliyetinin kazanılması
 • Bilinç ve bilinçaltı düzeyde iletişim kurabilme

 

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

Beden Dili ve Etkili İletişim eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamdan örnekler verilir. 

 

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitim Programının Süresi?

Beden Dili ve Etkili İletişim sertifika programı, 10-12 saattir. 

 

Beden Dili ve Etkili İletişim Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • İletişimde uzman olmak isteyen herkes
 • Bilinç ve bilinçaltı iletişimi aktif olarak kullanmak isteyenler
 • Soru sorma sanatında usta olmak isteyenler
 • Satış, pazarlama departmanları başta olmak üzere iş dünyasında kariyer yapmak isteyenler

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimi

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimi Nedir?

Düşünme, olayları yorumlamaktır.

Etkili düşünmek, tüm temsil sistemlerini kullanmaktır.

Karar verme ise, düşünme sonucu ortaya çıkan sonuçlardır.

Tüm mesele doğru ve farklı düşünerek doğru kararları almaktır.

 

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimi Nedir?

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimi, düşünme ve doğru karar alma konularını kapsar.

 

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitiminin Amacı?

 • Bireysel hedeflere daha hızlı ulaşabilmek
 • Beyin, zihin, bilinç ve bilinçaltının aktif ve verimli kullanılması
 • İletişimde analiz yapabilme
 • Farklı düşünmeyi öğrenebilmek
 • Düşünce ve karar alma metotlarını öğrenebilmek

  

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimini Konuları Neler?

1-Düşünme Metodları

 •     Duygularla düşünme
 • Yeniden çerçevelemek
 •     Disney düşünce modeli
 •     6 şapka modeli
 •     Eleştirel düşünme
 •     Senaryolarla düşünme
 •    Karşıt düşünme modeli

 

2- Karar Verme

 •     Karar verme öncesi
 •     Karar verme anı
 •     Karar verme sonrası
 •     Risk, belirsizlik ve belirlilik durumlarında karar verme

 

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

Düşünme ve Doğru Karar Alma eğitimi, hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamdan örnekler verilir.

 

Düşünme ve Doğru Karar Alma Eğitim Programının Süresi?

Düşünme ve Doğru Karar Alma eğitim programı, 1 tam gündür.

 

Düşünme ve Doğru Karar Alma Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • Farklı açılardan düşünmek isteyenler
 • Doğru kararı aldığından emin olmak isteyenler
 • İletişimde analiz yapmayı öğrenmek ve soru sorma sanatında uzmanlaşmak isteyenler
 • Alışkanlıklarını değiştirmek ve kendini yenilemek isteyenler
 • Özgüvenlerini daha iyi bir seviyeye taşımak isteyenler

 

NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP Nedir?

 Neuro Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan NLP, duyu-beyin-sinir dili programlaması olarak Türkçe’ ye çevirilebilir.

John Grinder ve Richard Bandler 1976 yılında NLP ismini tanımlamışlardır.

NLP ciddi başarılar elde etmiş kişilerin modellenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bizim de aynı yolları izleyerek başarılı olabileceğimizi savunur.

NLP aslında bize yaşamımızı değiştirebilmemiz ve kontrol altına alabilmemiz için değişim teknikleri sunar.

NLP den faydalanmak için önce bilmek ve sonra da uygulamak gerekir. 

 

NLP Master Practitioner Eğitimi Nedir?

NLP Master Practitioner Eğitimi, NLP’ nin ikinci basamak eğitimidir. NLP Practitioner sertifika programını başarı ile tamamlayanlar bu eğitimi alabilir. NLP Master Practitioner Eğitimi, uzman NLP uygulayıcısı konularını kapsar. 

 

NLP Master Practitioner Eğitiminin Amacı

 • Hafızayı etkin kullanabilme ve öğrenmede uzmanlaşma
 • Metafor ve Meta programlar ile iletişimde büyüleyici konuşabilme
 • İnanç, değerler ve alışkanlıkların yenileri ile değiştirilmesi - Bilinçaltı programlama 
 • Düşünme ve karar verme süreçleri
 • Odaklanmanın gücünü kullanabilme
 • Motivasyon teorileri ile imkansızı başarabilme gücü
 • Zaman yönetimini öğrenme ve zamanı ustaca kullanabilme
 • NLP uygulamaları ile değişimi yakalamak isteyenler

 

NLP Master Practitioner Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

NLP Master Practitioner eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamda NLP uygulamalarından örnekler verilir. 

 

NLP Master Practitioner Sertifika Programının Süresi?

NLP Master Practitioner sertifika programı, 30-35 saattir. 

 

NLP Master Practitioner Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • NLP deneyiminde uzmanlaşma
 • Öğrenmeyi ustaca yapabilmek isteyenler
 • İletişimde bilinçaltı düzeyde konuşmak isteyenler
 • İnanç ve değerler dahil alışkanlıklarını değiştirmek İsteyenler
 • Doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için teknik kullanmak isteyenler
 • Zaman yönetiminde uzmanlaşmak isteyenler
 • Uzman satış ve pazarlamacı olmak isteyenler

NLP Master Trainer Eğitimi

NLP Nedir?

Neuro Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan NLP, duyu-beyin-sinir dili programlaması olarak Türkçe’ ye çevirilebilir.

John Grinder ve Richard Bandler 1976 yılında NLP ismini tanımlamışlardır.

NLP ciddi başarılar elde etmiş kişilerin modellenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bizim de aynı yolları izleyerek başarılı olabileceğimizi savunur.

NLP aslında bize yaşamımızı değiştirebilmemiz ve kontrol altına alabilmemiz için değişim teknikleri sunar.

NLP den faydalanmak için önce bilmek ve sonra da uygulamak gerekir. 

 

NLP Master Trainer Eğitimi Nedir?

NLP Master Trainer Eğitimi, NLP’ nin dördüncü basamak eğitimidir. NLP Practitioner, Master PRactitioner ve NLP Trainer eğitimini alanlar, bu eğitime katılabilir. NLP Master Trainer Eğitimi, uzman NLP eğitmenliği konularını kapsar. 

 

NLP Master Trainer Eğitiminin Amacı

 • Uzman NLP eğitmeni yetiştirmek
 • NLP de en üst seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak

 

NLP Master Trainer Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

NLP Master Trainer eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamda NLP uygulamalarından örnekler verilir. 

 

NLP Master Trainer Sertifika Programının Süresi?

NLP Master Trainer sertifika programı, 30 - 35 saattir. 

 

NLP Master Trainer Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • NLP Master Trainer olmak isteyenler
 • NLP hakkında kitap yazmak isteyenler
 • Wozox eğitimin NLP deneyim ve tecrübesinden faydalanmak isteyenler
 • NLP Sunum becerisi ve konuşmacı kimliği kazanmak isteyenler

NLP Practitioner Eğitimi

NLP Nedir?

Neuro Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan NLP , duyu-beyin-sinir dili programlaması olarak Türkçe’ ye çevirilebilir.

John Grinder ve Richard Bandler 1976 yılında NLP ismini tanımlamışlardır.

NLP ciddi başarılar elde etmiş kişilerin modellenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bizim de aynı yolları izleyerek başarılı olabileceğimizi savunur.

NLP aslında bize yaşamımızı değiştirebilmemiz ve kontrol altına alabilmemiz için değişim teknikleri sunar.

NLP den faydalanmak için önce bilmek ve sonra da uygulamak gerekir. 

 

NLP Practitioner Eğitimi Nedir?

NLP Practitioner Eğitimi, NLP ’ nin ilk basamak eğitimidir. NLP Practitioner Eğitimi, kişisel farkındalık oluşturma konularını kapsar. 

 

NLP Practitioner Eğitiminin Amacı?

 • Bireysel hedeflere daha hızlı ulaşabilmek
 • Farkındalık ve odaklanmanın artırılması
 • Beyin, zihin, bilinç ve bilinçaltının aktif ve verimli kullanılması
 • İletişimde analiz yapabilme ve dil kalıplarının hayata geçirilmesi ile etkin sunum yeteneği
 • Özgüvenin geliştirilmesi ve başarının öğrenilmesi
 • Kişinin kendi kendisinin koçu olma deneyimi kazanması

 

NLP Practitioner Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

NLP Practitioner eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamda NLP uygulamalarından örnekler verilir. 

 

NLP Practitioner Sertifika Programının Süresi?

NLP Practitioner sertifika programı, 30-35 saattir. 

 

NLP Practitioner Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • Farkındalık ve odaklanmasını arttırmak isteyenler
 • Öğrenmeyi öğrenmek isteyenler
 • İletişimde analiz yapmayı öğrenmek ve soru sorma sanatında uzmanlaşmak isteyenler
 • Alışkanlıklarını değiştirmek ve kendini yenilemek isteyenler
 • Özgüvenlerini daha iyi bir seviyeye taşımak isteyenler
 • Başarı ve başarısızlığı gerçekten öğrenip başarı arzulayanlar
 • Kendi kendisinin koçu olmak isteyenler

NLP Trainer Eğitimi

 NLP Nedir?

 Neuro Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan NLP, duyu-beyin-sinir dili programlaması olarak Türkçe’ ye çevirilebilir.

John Grinder ve Richard Bandler 1976 yılında NLP ismini tanımlamışlardır.

NLP ciddi başarılar elde etmiş kişilerin modellenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bizim de aynı yolları izleyerek başarılı olabileceğimizi savunur.

NLP aslında bize yaşamımızı değiştirebilmemiz ve kontrol altına alabilmemiz için değişim teknikleri sunar.

NLP den faydalanmak için önce bilmek ve sonra da uygulamak gerekir. 

 

NLP Trainer Eğitimi Nedir?

NLP Trainer Eğitimi, NLP’ nin üçüncü basamak eğitimidir. NLP Practitioner ve Master Practitioner eğitimini alanlar bu eğitimi alabilir. NLP Trainer Eğitimi, NLP eğitmenliği konularını kapsar. 

 

NLP Trainer Eğitiminin Amacı

NLP uygulayıcısı ve eğitmeni yetiştirmek

NLP yi anlatabilir seviyeye gelmek

NLP hakkında sunum ve seminer verebilecek seviyeye gelmek

 

NLP Trainer Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz?

NLP Trainer eğitimi, uygulamalı bir eğitimdir. Hem teori hem de pratik olarak anlatılır. Günlük yaşamda NLP uygulamalarından örnekler verilir. 

 

NLP Trainer Sertifika Programının Süresi?

NLP Trainer sertifika programı, 30-35 saattir. 

 

NLP Trainer Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

 • NLP eğitmeni olmak isteyenler
 • Kariyerine NLP eğitmeni olarak devam etmek isteyenler
 • NLP tekniklerini öğretmek isteyenler

 

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için

Bize Ulaş