Motivasyon Ve Takım Çalışması

Başarılı kurumların en temel özelliklerinden birisi takım olmayı başarmış olmalarıdır. Bir işi yapmak
için ihtiyaç duyduğumuz motivasyon farkındalığını yaratıyor ve etkili takım çalışması eğitimi veriyoruz.
Kurumunuza özel, çalışanlarınıza yönelik verdiğimiz eğitim içeriklerimiz:

 • Motivasyon nedir?
 • Motivasyon teorileri nelerdir?
 • Zihinsel canlandırma
 • Takım çalışması nedir?
 • Takım çalışmasında kişileri anlamak
 • Takımda iletişim farklılıklarını anlamak – temsil sistemleri – karakter farklılıkları
 •  kültür vs…
 • Takımı motive edebilmek
 • Meta programlar (buradaki açıklmayaı kaldırıyorum. Sosyal medya paylaşımlarında ve bloglarda özellikle işler ve açıklarız)
 • Hedef ve stratejilerin motivasyonla birleştirilmesi
 • Takım üyeleri arası uyum
 • Takım dayanışmasını ve kültürü oluşturmak
 • Başarı ve başarısızlık

Beden Dili Ve İmaj Yönetimi

İş hayatımızda yaptıklarımız kadar karşı tarafta bıraktığımız izlenim de önemlidir. Profesyonel bir tarza
sahip olmak, görünüşümüzü, ilişkilerimizi yönetmeyi ve doğru zamanda doğru davranışları sergilemeyi
gerektiriyor. Kurumunuza yönelik edinilen izlenim büyük oranda çalışanlarınızın imajı ile oluşuyor.


Etkili iletişimde ilk karşılama sırasında sergilenecek ilgi ve güler yüz, sonrasında etkin dinleme, etkin
ve birbiri ile tutarlı sözlü ve sözsüz iletişim, sözsüz iletişim ile ortaya koyduğu beden dili ipuçlarının
değerlendirilmesi, mesleki dilden kaçınarak anlaşılması kolay bir dil kullanmak, samimi duygu ve
düşüncelerini açıklayıp kendisini rahatlıkla açabileceği bir ortam oluşturmak, empatik yaklaşım ve sözlü
sözsüz iletişim ile verilen bilgileri doğru olarak algılayıp algılamadığını ortaya çıkarmak sağlıklı iletişimi
sağlayacaktır.


Beden dilini daha etkili bir biçimde kullanmayı ve yorumlamayı öğretiyor, söylenenlerin ve
yapılanların, etkisini artırırken kişisel imajı da güçlendirerek tarafların daha iyi ve etkin bir işbirliği kurmasını
sağlıyoruz.

 •  Beden dili nedir
 •  İmaj nasıl oluşturulur
 •  Özgüven ve imaj
 •  Bilinçaltının beden diline etkisi
 •  Temsil sistemlerinin aktif kullanılması
 •  Zihin ve beden dili arasındaki ilişki
 •  Davranış, kimlik ve imaj arasındaki ilişki
 •  Beden dili geribildirimleri
 •  Etki ve tepki yasası
 •  Hayatın kendisi “sunum” ve imaj açısından sunum teknikleri
 •  Örnekler ve geri bildirim

Stres Yönetimi

Stres, günümüz insanının sıklıkla gündeminde olan ve onun bütünsel sağlığını doğrudan ve olumsuz
bir şekilde etkileyen bir gerçek. Bir şeyi etkin bir biçimde kontrol edebilmek her şeyden öne onu tanımakla
başlar. Stresin ne olduğunu, nasıl ve hangi kaynaklardan ortaya çıkıp beslendiğini bilmek onu yönetebilmek
adına neler yapabileceğimizi de biçimlendirir.


Amacımız Kişisel stres algınızı keşfetmenizi ve stresi olumlu anlamda lehinize kullanma yönünde
farkındalık kazanmanızı sağlamaktır..

 •  Stres nedir
 •  Strese neden olan duygusal durumlar
 •  İş sonrası stresten kurtulma
 •  Depresyon
 •  Stres ve depresyon nedenleri
 •  Karakter özelliklerine göre strese girme
 •  Stresin çözümleri
 •  Rahatlama tekniği
 •  Affetme ve bağ kesme teknikleri
 •  Mutlu ve huzurlu olma ve önemi
 •  Örnekler ve geribildirim

Zaman Yönetimi

Kişilerin zamanı yönetmesi kişisel etkinliği arttıracaktır. Bu durum özellikle şirketlerin kurumsal
yapısının gelişmesi için oldukça önem taşımaktadır.


Şirketin kendi zamanını yönetebiliyor olması bireylerin de iş ve özel hayat dengesini sağlayabilmesi
sonucunda işlerin planlanan zamanlarda yetişmesi sağlanır.


Amacımız zamanını yöneten, verimliliği yüksek, iş kalitesi sürekli artış gösteren ve stresi yönetebilen
bir şirket olmanızı sağlamaktır.

 •  Zaman nedir
 •  Zamanı anlamak
 •  En verimli ve en verimsiz zamanlar
 •  Zamanın içerisinde ve dışarısında olmak
 •  Batı zaman ve doğu zaman kavramının sonuca etkisi
 •  Zaman hırsızları
 •  Ertelemek ve geç kalmanın sonuca etkileri
 •  Etkinlik ve verimlilik nasıl artırılır?
 •  Zamanı profesyonel olarak nasıl yönetebiliriz?

Yöneticiler İçin Etkin Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere karşılıklı anlaşma yoluyla bir sonuca varmaktır. Müzakereler iletişimin kaçınılmaz bir
parçasını teşkil etmektedir. Kurum içinde her yönetici sonuca ulaşma ve çözüm ihtiyaçları doğrultusunda
fikir alışverişinde bulunma, iletişim kurmak zorundadır.


Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin
yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini yani verimli bir şekilde karşılıklı
uzlaşılabilmesi için yöneticilere gerekli becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.


Müzakere etme becerilerinin gelişmiş olması ve güven duygusunun yaratılmasını hedef odaklı, kazan-
kazan prensibine dayalı, verimli görüşmelerin yaşanmasını sağlıyoruz.

 •  Müzakere nedir
 •  Müzakere öncesi ve sırasında duyusal keskinlik
 •  Müzakere sürecinde geribildirim ve sonuç alma
 •  İletişimde etki tepki yasası
 •  Kişilik analizi ve temsil sistemleri
 •  Göz erişim ipuçları
 •  Sözcüklerin önemi
 •  Müzakerede sunum kuralları
 •  Meta ve Milton dil kalıpları
 •  Soru sorma sanatı
 •  İkna sürecinde bağ kurma ve uyum
 •  Müzakere sürecinde karar verme

Duygusal Zeka Eğitimi

Yüksek bir IQ’ya sahip olmak, başarı ve mutluluğu tek başına sağlayabilir mi? Elbette hayır! Yapılan
araştırmalar gösteriyor ki; hem iş hem de özel hayatta başarı ve mutluluk için en önemli faktör “duygusal
zekâdır.”


Duygusal zekâsı yüksek çalışanlar, kişisel başarı ve mutluluğun yanı sıra hem bireysel hem de sosyal
becerilerini iş hayatına doğru ve verimli bir şekilde aktarmayı başararak kurumun performansına da sürekli
olarak pozitif katkı yaparlar.


Çalışanlarınızın ve kurumunuzun başarısını artıracak “Duygusal Zekâ” eğitimleri için doğru yerdesiniz.

 •  Beyin nedir?
 •  Sağ beyin ve sol beyin
 •  Zeka nedir?
 •  Zeka çeşitleri nelerdir?
 •  Duygusal zeka
 •  Duygusal zekayı geliştirme teknikleri nelerdir?
 •  Müşteri zekası ve tercihleri
 •  Duygusal zekanın satış ve pazarlamada yeri
 •  Analiz yapabilme: - kişilik – temsil sistemleri – göz erişim ipuçları
 •  Soru sorma sanatı
 •  Zihinsel canlandırma nasıl yapılır?
 •  Zihin haritaları nasıl yapılır?
 •  Bilinçaltının kapısını aralamak
 •  Duygusal zeka ve merak

İşletme Yönetimi Eğitimi

İster yönetici ya da patron, ister potansiyel yönetici ya da patron adayları olsun; işini, şirketini daha iyi
yönetmek isteyenler için iş hayatında başarılı bir yöneticinin yol haritası olmayı hedeflemektedir.


Çalışanlar ve işverenler uygulamada ve yaklaşımlarda meydana gelen değişimleri yakalamak, gelişimi
canlı tutmak ve sürekli iyileştirme için yeni kanallar sağlamak amacıyla bu eğitime katılabilirler.


Ekonomik durum, coğrafi konum, siyasi ve benzeri diğer dış değişkenlerin etkilerinin işletmeye etkileri
konusunda farkındalık kazanıp bunları işletmenin çıkarları doğrultusunda kullanabilirler.
Eğer milyarlarca lira harcayıp bir üniversitede MBA yapmış olsaydınız ne öğrenirdiniz?

Neler öğrenmek isterdiniz? İşletmenin piyasada öğrenilen yöntemlerine bilimsel çerçeveden
ulaşsaydınız kararlarınızda neler değişirdi?


Amacımız bütün bu soruların yanıtını en sağlıklı şekilde bulmak ve işinizi, şirketinizi daha
iyi yönetmenizi sağlamaktır.

 •  Yönetim
 •  Bir süreç olarak yönetim
 •  Yönetimin İşlevleri: -planlama –organize etme –yürütme –kontrol
 •  İşletme yönetim şeması
 •  Temel ve alt stratejiler
 •  İş çevresi ve yakın çevre analizi
 •  İşletme analizi
 •  Müşteri iletişimi
 •  Başarının yolları

Profesyonel Satış Teknikleri

Satış ve pazarlama, işletmenin en önemli alt dallarındandır. Beraber kullanılır ancak tamamen
birbirinden farklıdır. Kimi çok iyi satıcıdır ama pazarlamayı bilmediği için orta ve uzun vadede
başarıya ulaşamaz. Kimi ise, ilk günden itibaren pazarlama sürecinin içerisindedir ve satış odaklı
olamadığı için de kısa vade, onu orta ve uzun vadeye taşıyamaz.


Amacımız satış ve pazarlama tekniklerini öğrenmenizi ve bu süreci en güzel şekilde
yönetmenizi sağlamaktır.

 •  Farkındalığın önemi
 •  Başarılı satış personelinin Önemli Özellikleri (eylem-esneklik..)
 •  Geribildirimin satışta kullanımı
 •  İkna ve stratejileri
 •  Kişilik ve temsil sistemlerine göre satış
 •  Bilinçaltı dil kalıplarının satış ve pazarlamada kullanımı
 •  Bağ kurma ve uyum
 •  Soru sorma sanatı
 •  Çapaların satış ve pazarlamada kullanımı
 •  Özgüveni güçlü personel ve liderler
 •  Meta programların satış ve pazarlamada önemi
 •  Örnekler ve geri bildirim

Y Ve Z Kuşağı Eğitimi

Türkiye nüfusunun yüzde 35’ini oluşturan 1980-1999 yılları arası doğumlu Y kuşağı ile nüfusun yüzde
23’ünü oluşturan 2000 yılı ve sonrası doğumlu Z kuşağı, kısa bir zaman içinde çalışma hayatını
şekillendirecek.

Bir tarafta sürekli öğrenmeye açık olmalarına karşı iş sadakatleri genellikle düşük olan Y kuşağı, diğer
tarafta ise oyunlarından çabuk vazgeçebilen ve ilgilerini kısa süreyle tutabilen Z kuşağı.

Başarı için, iletişim için ve gelecek için, şirketlerin hem kendi hem de müşteri yapısını çok
iyi analiz etmesi gerekir. Her kuşaktan kişiye hitap edebilmeli ve çalıştırabilmelidir. Hem
aralarındaki yatay iletişim hem de dikey iletişimi en iyi şekilde sorunsuz sağlamalıdır.
Amacımız kuşaklar arasındaki bağı anlamak, çözüm üretmek veiletişimlerin sorunsuz
olmasını sağlamaktır.

 • Jenerasyon ve kuşak nedir
 •  Y ve Z kuşağı nedir
 • Y kuşağının özellikleri ve yatkınlıkları
 • Z kuşağının özellikleri ve yatkınlıkları
 • Kuşakların alışkanlıkları
 • Y ve Z kuşağı ile uyum ve bağ kurma
 •  Y ve Z kuşağı ile etkin iletişimde dikkat edilecek ilkeler
 •  Bilinçaltı düzeyde iletişime geçme etkin kullanımı
 •  Soru sorma sanatı
 •  Esnekliğin önemi ve aktif kullanımı
 •  Teknolojiden en üst düzeyde faydalanma
 •  Kişilik analizi ve temsil sistemlerinin öğrenimi
 •  Değişim ve gelişim ile kuşak çatışmalarını giderme
 •  Öğrenmenin öğrenilmesi ve kuşakları anlama
 •  Örnekler ve geribildirim

Liderlik

Herkes lider olamaz!


Bir lideri diğerlerinden ayıran, performansı yüksek bir takım oluşturma ve bunu devam ettirebilme
yeteneğidir. Lider, insanları etkileyerek belli bir şekilde düşünmelerini, hissetmelerini ve davranmalarını
sağlayan kişidir.


Amacımız kurumuza özel, kişiye yönelik kişinin kendi davranış modelini fark etmesi ve tüm liderlik
yetkinliklerini elde etmesini sağlamaktır.

 •  Lider ne demektir? Lider kimdir?
 •  Yönetici ne demektir? Yönetici kimdir?
 •  Lider ve yönetici arasındaki farklar nelerdir?
 •  Lider ve yönetici arasındaki benzerlikler nelerdir?
 •  Nasıl lider yönetici olunur?
 •  Harekete geçme ve geçirme sinyalleri
 •  Liderin iletişim dili
 •  Lider yöneticide ikna kabiliyeti
 •  Lider yöneticinin değişim ve gelişime yönlendirmesi
 •  Lider yöneticinin düşünme ve karar verme kabiliyeti
 •  Motivasyon ve motive edebilme
 •  Lider yöneticinin koçluk yapabilme kabiliyeti

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için

Bize Ulaş